Hallvard Flatland informerte de fremmøte ( 60) om at gaven ville bli brukt til aktiviteter for barn på Sunnaas sykehus.


Fra venstre OM Bjørn Eng og Hallvard Flatland