I tillegg til de pengene søstrene hadde samlet inn ved utlodninger og julelotteri, bidro en av søstrene med en anonym gave på kr. 10.000, slik at gaven til Sykehusklovnene ble på kr. 20.000, mens barna på Krisesenteret fikk kr. 10.000.

Sykehusklovnene er en ideell organisasjon med hovedkontor i Oslo.  De får ingen statsstøtte og er derfor avhengig av private gaver. Det å være barn på sykehus er ikke alltid så lett.  De må gjennom mye vondt og dagene kan bli lange.  Sykehusklovnene er proffe og har fått allsidig opplæring og gir barna et pusterom i hverdagen på sykehuset.  Gaven fra logen er et kjærkommet bidrag til at klovnene fortsatt kan besøke Kristiansand en dag annenhver uke.

Gaven til Krisesenteret var øremerket til opplevelser til barna som må oppholde seg der, sammen med sine mødre.


Selle Marie Horntvedt, Karen Natvig og Marit Vetås overrakte gaven til
ass. enhetsleder ved barneavdelingen, Kjellfrid Tolfsen og fikk også
møte sykehusklovnene «Bolla Bensin» og Å’Erna.