Fra gaveoverrekkelsen i Stjørdalen.
Fra v. OM Odd Skjei,  Kirsten Wettre,  DSS Randi Muri, 
OM (og Eks Stor Vakt) Liv Jorid Totland,  Ann Turid Hallem
og DSS Terje Selbo

Marit Bakken og Karen Cathrine Aune fra Livsglede for
Eldre Trondheim med gaven, stående mellom DSS Terje
Selbo og en representant fra Rebekka.

 

Onsdag 10. februar stilte DSS Randi Muri og DSS Terje Selbo, sammen med de to Overmestre fra de lokale logene, opp i logelokalet på Stjørdal, der utdelingen av 35 000 kroner til Aglo barne- og familiesenter skulle foregå.   Fra gavemottageren kom Kirsten Wettre og Ann Turid Hallem.

I tillegg møtte Stjørdals Blad opp med en journalist.               

Etter overrekkelsen av en symbolsk sjekk på 35 000 til representantene fra Aglo senteret, orienterte de to DSS om de mange bidrag til sosiale tiltak innen såvel Distriktet som i Ordenen totalt. Samlet er det på landsbasis tale om temmelig store bidrag.


Den påfølgende dag møtte to unge representanter fra Livsglede for Eldres lokalavdelingen i Trondheim, Karen Cathrine Aune og Marit Bakken, opp på Seniortreffets formiddagsmøte for å motta  sine 35 000 kroner. Der ble de møtt av DSS Terje Selbo og representanter fra Rebekka.

Livsglede for Eldre ble opprettet i 2006 av sykepleiestudenter. Foreningen har som formål å gi pleietrengende eldre påfyll av livsglede i hverdagen, basert på frivillig innsats. Det er i dag en rekke lokalavdelinger rundt om i landet. Distrikt 6 har også tidligere bevilget penger til lokalforeningen – 25 000 kroner i 2012.

De unge representantene orienterte om programmet fremover, en omfattende liste over aktiviteter.