Fra venstre: Inger-Anne Fladmark, Anita Tennøy Brekke og
Anne-Lise Malmedal

Det er innsamlede midler fra logens Sosialaften, som på denne måten kommer lag og organisasjoner til gode.

Første stopp var ved Spjelkavik Seniorsenter som holder til i lokaler ved Spjelkavik Omsorgssenter.    St. Veronika bevilget to nye hvilestoler til Senteret, til en verdi av kr. 16.000,-. Anita Tennøy Brekke og Anne- Lise Malmedal tok imot gaven fra Logen, og takket på vegne av alle brukerne. Stolene var allerede kommet på plass i TV-stuen og der vil de nok bli flittig brukt.

Ferden gikk så videre til Menighetspleien i Ålesund og Volsdalen, der leder Geir Aure og kapellan Hallvard Nordstrand tok imot og takket hjerteligst for pengegaven på kr. 10.000,-. Ekstra kroner i kassa er alltid kjærkomment, og kommer godt med i den daglige driften av Menighetspleien. Mye av arbeidet de gjør, er å besøke eldre som ikke kommer seg så ofte ut, ta de med på små turer eller bare være tilstede og snakke og lytte. “Dette er verdier som søstrene i St. Veronika også står for, så det er med stor glede vi bevilger støtte til driften av Menighetspleien,”, sa Undermester Inger-Anne Fladmark, da hun overrakte sjekken til Geir Aure.

Siste stopp på planen var møte med Einar Bryn i Sammen for Friluft, SIF Alliansen på Tueneset. Sammen med Arild Mæhle Waksvik og Svein Klokk gikk turen fra SIF-huset til Trollskogen, der vi fikk se den flotte aktivitetsløypa som er laget for den yngre garde. Et fantastisk prosjekt med mange leikeapparat laget kun av materialer fra naturen selv.  Her finner vi både balanseganger, disser, klatrestativ og mye mer. Undermester Inger-Anne Fladmark kunne overrekke en sjekk på kr. 5.000,- til videre drift av SIF-Alliansen.

Bilder fra aktivitetsløypa på Tueneset

Bilder fra aktivitetsløypa på Tueneset

Inger-Anne Fladmark prøvesitter den ene hvilestolen

Kapellan Hallvard Nordstrand, UM Inger-Anne Fladmark og leder Geir Aure 


fra venstre: Einar Bryn tar imot sjekken fra
Inger-Anne Fladmark, mens Arild M.
Waksvik og Svein Klokk er tilskuere