Virksomheten drives av Mona Skogen og hun har med seg Solbjørg Aleksandersen fra Fredrikstad kommune.

De har med seg inntil seks brukere hver dag til en dag på tunet. Og tunet befinner seg på Stene Gård i Onsøy. Brukerne hentes i bil på morgenen og innleder dagen med frokost. Dagen fylles med forskjellige aktiviteter som vedhogst, strikking, baking og turgåing. Alt gjør man sammen. Det er viktig.

”Sammen er vi dynamitt”, fortalte Skogen. Hun fortalte videre at pengene skal brukes til kursvirksomhet og til en ferie over flere dager for brukerne.

I tillegg til fine opplevelser for brukerne gir opplegget ”fritid” for pårørende.

Odd Fellow prisen gis hvert år til et godt formål lokalt i Fredrikstad, og er på 25.000 kroner. Prisen ble overrakt ved et arrangement i Odd Fellow huset med representanter fra alle fem logene i Fredrikstad.


Mona Skogen mottok en sjekk på kroner 25.000 av
Overmester i loge nr. 26 Gry, Ingerid Gjølstad (t.h.) Til venstre
sitter Solbjørg Aleksandersen