På bildet ser vi  Magnus Hammond-Moe
med FN-koordinatorene Inger Hasle og Geir
Bråten

UNPs hovedintensjon er å belyse FNs rolle i den globale verden.

Odd Fellow vil gi norsk ungdom en bred bakgrunn for FNs verdensomspennende, fredsbevarende og humanitære virksomhet.

Hver sommer samles ca 300-400 ungdommer for å lære mer om FN. Hvert år reiser 12 ungdommer fra 12 distrikter i Norge. Opplegget er: 1 uke i FN, New York og Washington og 1 uke i Canada. Ulike sentrale FN-medarbeidere og FN-ambassadører holder foredrag  om fredsarbeid, nødhjelp og om den politiske siden av FNs rolle i verdenssamfunnet. Uken i New York avsluttes med en Speech Contest hvor alle deltakerne holder et foredrag over et FN-relatert tema.

For å delta må du gå på vg1 og “Lage et multimedia-opplegg av temaet “Den Gyldne Leveregel i vår tid” som grunnlag for en presentasjon av temaet innenfor  en tidsramme på 10-15 min”.  

Vinneren i Distrikt 21 Oslo ble Magnus Hammond-Moe som går på KG i Vg1. Han reiser 9.juli.

God kontakt på  KG har vært Nils Yngvar Bøe Lindgren. FN –koordinatorene i fra Odd Fellow har vært  Inger Hasle og Geir Bråten.


DSS Kari Belgum og DSS Snorre  Østlund var med og
kastet glans over prisutdelingen