Møtet ble avholdt i forbindelse med Leirslagning samme helg i Kirkenes.

Distrikt Storlogemøte ble avholdt mellom Barmhjertighetsgraden og Troensgrad på lørdag.

Det var fem Eks OM som fikk sin Storloge grad. Seremonien ble ledet av DSS Agnes Henriksen og øvrige Stor embetsmenn. Eks OM Elsa M. Danielsen fung. som Stor Marsjall. En veldig fin og høytidelig seremoni.

Tilsammen var det 18 søstre med Storloge graden til stede. 

På kvelden var det middag sammen med ca. 56 Matriarker. En fantastisk kveld for alle.


Fung.Stor Marsjall Elsa M.Danielsen, Eks OM Inger
Johanne Nilsen, Turid Dahl, Inger Herland
Eks OM Birgit K.Pedersen, DSS Agnes Henriksen og Eks
OM Berit Eliassen