Det var 28 Eks Overmestere som var tilstede denne kvelden.

DSS Astrid Westheim ledet tildelingen av Storlogegraden til Eks OM Eva Eliassen, loge nr. 10 Semper ardens Eks OM Eva Pettersen, loge nr.10 Semper ardens Eks OM Cecilia Berg Frog, loge nr. 26 Gry Eks OM Drude Daae Hoff, loge nr.64 Else

Det var et høytidelig og hyggelig Distrikts Storlogemøte.


Fra venstre på bilde er Eks OM Drude Daae
Hoff, Eks OM Eva Pettersen, Eks OM Eva
Eliassen, Eks OM Cecilia Berg Frog og DSS
Astrid Westheim.