Tildelingen ble foretatt av Stor Skattmester Paal Østmoe med Storrepresentant Runar Pettersen som fungerende Stor Marsjall.

På ettermøtet ble det holdt flere taler bl. annet av Stor Skattmester Paal Østmoe, OM Bjørn Eng, Eks OM Gunnar Edvartsen, Eks.OM Morten Christiansen, Eks OM John Gunnar Martinsen og HP Runar Pettersen på vegne av leir nr. 1 Norge.

Jubilanten ble samstemmig rost for sin innsats for logen, og i særdeleshet for sitt virke på det sosiale område, som Sirius, Høyenhall osv.

En beveget jubilant takket for alle rosende ord og fortalte hvor mye Ordenen hadde betyd for han.


Fra venstre: Stor Skattmester Paal Østmoe, jubilanten Eks
OM Johan Amund Bye, OM Bjørn Eng, Storrep. Runar
Pettersen.