GLADE: Anna Starberg (til venstre) i
Barnekreftforeningen og Rebekkaloge nr. 90s
leder Lisbeth Andersen gleder seg over
samarbeidet.

– Rebekkaloge nr. 90 Hannah i Ski er en loge for kvinner tilhørende Odd Fellow Ordenen. Vi baserer vårt  budskap på medmenneskelige verdier, og forsøker å gi medlemmene gode etiske holdninger hvor vennskap, medmenneskelighet og toleranse står høyt.

Vår loge dekker hele Follo området, og vi har medlemmer i alle aldre, med ulike bakgrunn og ståsted, men med et ønske om å bli bedre medmennesker.

I tillegg er det å være en Hannah søster veldig sosialt. På våre møter som arrangeres 2 ganger i måneden får vi tid til refleksjon og egenutvikling samt sosialt fellesskap. Underholdning i form av musikk, foredrag eller bare hyggelige samtaler med flotte kvinner under et fellesmåltid. Vi treffes også utenfor logen og har teaterturer og hytteturer. Det sosiale nettverket man opparbeider seg ved å være en Rebekkasøster er uvurderlig for mange. Det vitner våre mange veteraner om.

Rebekkalogene hjelper ikke bare til med egenutvikling. Vi driver også humanitært arbeid.

Barnekreftforeningen er en frivillig, landsdekkende organisasjon som drives av foreldre som har eller har hatt barn med kreft. Barnekreftforeningen har et samfunnsoppdrag: Bekjempe barnekreft og gi familier støtten de trenger. De har en visjon: Et hvert barn og familie som opplever barnekreft skal aldri føle seg alene. De har en misjon: Være en støttepartner og informasjonskilde for familier som rammes av barnekreft. Barnekreftforeningen ønsker å være den største pådriveren i Norge til å sette fokus på barnekreft i media og samfunnet, og skal bidra til forskning og utdanning for å bekjempe barnekreft.

Det er derfor en stor glede for oss i Rebekkaloge nr. 90 Hannah å kunne bidra slik at Barnekreftforeningen i Oslo og Akershus kan finansiere og kjøpe inn 2 nye senger som øremerkes pårørende som må overnatte på sykehus i forbindelse med at deres barn er innlagt med kreft. Tildelingen skjedde i Odd Fellow-huset i Ski.

Er du kvinne, bosatt i Folloregionen og ønsker mer informasjon om Rebekkaloge nr. 90 Hannah kan du sjekke ut våre hjemmesider på http://www.oddfellow.no/article.php?articleID=41758&categoryID=1703

Rebekkaloge nr. 90 Hannah:
OM/Logens leder: Lisbeth Andersen
995 95 001.
Mail: r90om@oddfellow.no