F.V. OM Johan Settem loge nr. 11 Veøy, OM Jan Martin
Simonsen loge nt. 151 Bolsøy, kreftkoordinator Liv
Skjørsæter Johansen, UM Margreet Boer  Rebekkaloge nr.
119 Mali, OM Marianne Baret Rebekkaloge nr. 32 og  OM
Bjørn Even Hansen loge nr. 101 Fanne.

På vegne av alle logene i Molde overrekte OM Jan Martin Simonsen fra loge nr. 151 Bolsøy tirsdag 10. mai en sjekk til Corinna Stene på vegne av Gulljazz. Sjekken kommer i tillegg til penger som allerede er blitt gitt tidligere fra loge 101 Fanne og totalsummen er på kr 23 300,-.

Tirsdag 24. mai fikk Molde kommunes kreftkoordinator Liv Skjørsæter Johansen, overrekt av OM Marianne Baret fra Rebekka loge nr. 32 Hild på vegne av de fem Molde logene tilsvarende støtte totalt kr. 23 300,-. Dette er midler til kreftkafeen i Molde.