Klikk for større bilde

Storrepresentantene i loger og leire har stemt og resultatet gav en klar beslutning om at det neste løftet vi skal gjøre i felleskap, er å finansiere en ny havgående redningsskøyte, Odd Fellow III. Kriteriene for valget var at den nye landssaken skulle gå til et formål  i tråd med budordene. Det skulle være en sak som evnet å samle Odd Fellow Ordenen i hele landet og som profilerte Ordenen på en god måte. Forutsetningen var også at landssaken skulle gjennomføres sammen med en organisasjon som evnet å administrere et så stort prosjekt. Resultatet av avstemmingen viste et klart resultat der Redningsselskapet fikk ca.  90 % av de avgitte stemmer.  Skal vi lykke så kreves det et stort engasjement i alle loger i gjennomføringen av denne Landssaken. Det er ett felles formål men der den enkelte loge må finne sin metode og form for å kunne nå ett felles mål om over tre år, å samle inn over 1000,- kroner pr. medlem. Tilsammen må vi samle inn minst 25 millioner for å få retten til å bestemme navnet på den nye redningsskøyta.

Det arbeides nå sammen med Redningsselskapet om å lage en god prosjektplan slik at vi lykkes med vårt felles mål.  Målet er at den nye redningsskøyta Odd Fellow III,  skal være klart til dåp i april 2019 i forbindelse med Ordenens  200 års jubileum men skal vi lykkes med det krever det at alle slutter opp om vår nye landssak.

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Buan

Stor Sire.