Brita Guttelvik og Solveig Viseth ved
Sildeboden.

Marianne Stavå ved Bod for håndarbeid og
minibruktmarked.

 

I år var det logens embedskollegium som sto for arrangementet, med god hjelp av mange frivillige søstre.

Søstrene er i løpet av høsten blitt oppfordret til å bidra med diverse salgsvarer, og de har vært svært produktive. Vi hadde en bod med syltetøy, geleer og marmelader, en bod med kaker og bakverk, en bod med diverse sild og en bod med håndarbeid og minibruktmarked.

OM Astrid Skogmo åpnet Høstmarkedet med å ønsket alle gjester og egne søstre velkommen. Hun fortalte om vårt utadrettede sosiale arbeid i distriktet, og om hvilke organisasjoner vi har hjulpet tidligere. Søster UM Eiri Sve orienterte om dagens program.

Startskuddet for salg av varer ble gitt, og etter ca. 2 timer var det meste av varer utsolgt.

Spisesalen var forandret til en kafè, hvor det ble solgt karbonadesmørbrød, kaffe/te og kaker.

Vi hadde 2 lotteri i løpet av dagen. Et konvoluttlotteri og et lotteri med salg av «svensklodd». Det er bestandig populært med loddsalg i vår loge, og loddene gikk unna som varmt hvetebrød! Søstrene hadde bidratt med mange flotte gevinster og det var mange fornøyde vinnere etter trekningen.

Alt i alt ble det et vellykket Høstmarked som kom ut med et overskudd på ca. 45 000,-. Dette går i sin helhet til vårt utadrettede arbeid.

Vi takker alle våre gjester og våre søstre, som bidro til at arrangementet ble så vellykket!