Tore Besse Lund Andersen har skrevet
nok et historisk mesterverk, denne
gangen har han oversatt de gamle
ritualene til Den Patriotiske Odd Fellow
Ordenen.

Av Ivar Eidsaa

I februar i år lanserte Lund Andersen boken «Den britiske Oddfellowbevegelse sett i et historisk perspektiv». Nå kun få måneder senere, er et praktverk gjort klart.
- Dette er prosjekt nummer åtte i regi av Norsk Odd Fellow Akademi, forklarer Lund Andersen.
- Det ritualet jeg har oversatt, er autentisk i den forstand at det er en oversettelse fra et avskrift av det opprinnelige manuskriptet, som Manchester Unitys Provins korresponderende Sekretær James Spry kom over nærmest ved en tilfeldighet rundt 50 år etter at det ble revidert i 1797, forteller Tore Besse Lund Andersen.

Er historisk ekte

Han streker sterkt under at det verket han har oversatt, er historisk ekte. Han viser til at Bror Spry var en av sin tids mest innsiktsfulle ivrigste Odd Fellows. Han var også forfatter av flere svært verdifulle verket i hvilke han blant annet tar for seg et bredt materiale om Odd Fellowships opprinnelse og utvikling.
Et eksemplar av dette gamle ritualet havnet på et senere tidspunkt i USA. I forbindelse med et besøk i det gamle hjemmet til bror John Ross i Vonkers, New York, fant sist avtroppende Stormester J. P. Sanders, og bror W. I. Slater fra Michigan et eksemplar av Odd Fellow Ordenens Ancient Ritual. Så da Stormester i Den Californiske Storloge under The Sovereign Grand Lodge James S. Sossaman fikk hånd om dette ritualet, fikk han tillatelse av br. John Ross til å trykke det opp på ny. Men før han kom så langt, henvendte han seg til Manchester Unity som bekreftet dets ekthet.

Oversatt til minste detalj

- Ritualet er minutiøst oversatt til minste detalj, intet trukket fra og intet lagt til. Det er har vært en krevende jobb, i den forstand at jeg har måttet finne en god oversettelse på ord, vendinger og uttrykk fra en svunnen tid, sier Lund Andersen.
Resultatet er blitt et strålende verk. Som Lund Andersen streker under: - Det er jo disse ritualene dagens ritualer bygger på, og hvor de historiske ritualene kan bidra til å gi oss større innsikt og forståelse for de ritualene vi benytter i dag.

En god del er kjent

Man vil umiddelbart kjenne igjen mange enestående tanker, som for eksempel hvilken sentral rolle hver enkelt bror har, den omsorgsfulle tjener, spiller i broderfellesskapet, og de mulighetene han har til å delta i og å påvirke enhver sak, som er i samsvar med alle hans opparbeidede rettigheter; til å foreslå og siden være med på å arrangere sosiale hyggesamvær, forestår innsamlinger til syke og trengende, undersøke årsaken til fravær fra fastsatte møter, for ikke å snakke om å ha et ord med i laget i forbindelse med godkjenningen av gradstildelingene.

Seks ulike ritualer

Oversettelsen omfatter i alt seks ulike ritualer: Åpningsritualet – velkomstritualet, eller innvielsesritualet, Den Hvite Grad eller Paktsgraden, Den Kongelige Blå Grad eller Kjærlighetesgraden, Den Rosa Grad, eller Fortjenestegraden og endelig Titus Kongelige triumfbues Grad, eller Troskapsgraden som den også ble kalt.
- Hvis noen er interessert i å kjøpe verket, ligger det ute på Odd Fellow-utstyr og interesserte bes ta kontakt med bror Kjell Bakken hva angår priser og bestilling, sier Tore Besse Lund Andersen.