Prosjektet går ut på at alle barn som kommer i sykebil i Gjøvik-distriktet skal få bamsen «Oddbjørn» mens de er i ambulansen.  Prosjektet er det første her i landet i sitt slag, og målet er å få flere enheter innen Odd Fellow Ordenen til å henge seg på, slik at barn også i andre deler av landet kan få bamse i sykebil. Damene i loge nr. 128 Sarah fikk idéen fra Sverige, som har et slik prosjekt gående på landsbasis. Ambulansetjenesten i Sykehus Innlandet HF v/ regionleder Håvar Åsengen har vært positiv fra første stund idéen kom på banen. De håper bamsen blir til trøst og hjelp under transport av barn i sykebil. Fra nå av er bamsen ODDBJØRN en del av det faste utstyret i sykebilene i Gjøvik-distriktet.

Prosjektet er også forelagt Odd Fellow v/ Stor Sire Morten Buan, som har gitt sin positive tilbakemelding. Dette i seg selv er en stor inspirasjon for loge nr. 128 Sarah til å arbeide videre med «bamseporsjektet».


Ambulansetjenesten i Gjøvik fikk
overrakt 100 bamser av Loge 128
Sarah.
Fra venstre: Ambulansearbeider Tom
Erik Kristiansen,  OM Else May
Frislie, Regionleder i Sykehuset
innlandet HF, Håvar Åsengen,  CM
Wenche Ovesen  og UM Ida Holm
Grindstrand.

100 bamser ble overrakt
ambulansetjenesten i Gjøvik 27.
september 2016.
Fra venstre OM Else May Frislie, CM
Wenche Ovesen, søster Kari Siem,
UM Ida Holm Grindstrand.

Søstrene i loge nr. 128 Sarah fikk
omvisning i ambulansen, hvor
bamsen Oddbjørn får sin faste plass,
sammen med alt det øvrige utstyret
som skal være på plass til enhver tid.