Foto: Jan Arne Flattun

Det kan nevnes at Eks Stor Sire Olaf Hallan var meget aktiv i forbindelse med tilblivelsen av Stortingsgaten 28. Han ble etter hvert medlem av Byggekomiteen av vårt Stamhus, og det kan også nevnes at han satt som medlem av det første styret i AS Stortings- gaten 28.

Olaf Hallan var Stor Sire fra 1950 - 1957.

Loge nr. 64 Olaf Hallan i Drammen bærer hans navn.

For Ordenens Museum er det av stor betydning at slike artefakter tilfaller Museet - slik at alle besøkende søstre og brødre kan bli bedre kjent med vår historie.

Knut Aslak Wickmann,
Stor Arkivar.