Stor Sire Morten Buan benyttet anledningen til å takke de som hadde arbeidet med utarbeidelsen av denne katalogen, og takket spesielt Anna Marie Knudsen – bedre kjent som Mimmi fra loge nr. 2 Urania som hadde ideen til katalogen, og som i hele prosessen har nedlagt et stort arbeid med å finne frem til kunstnerne og ikke minst omtalen av de forskjellige kunstnerne.

Stor Sire Morten Buan takket også A/S Stortingsgaten 28 som har sett viktigheten av dette prosjektet, og satt av midler til å få katalogen publisert.

Arbeidsgruppen har foruten Stor Arkivaren og Mimmi bestått av Jan Arne Flattun med design og ombrekking, Arne Glomdal som fotograf og Tore Skår med sin kunnskap omkring kunst. Mange timer er nedlagt, og nå er det bare et håp fra arbeidsgruppen at Ordensenhetene bruker katalogen til det beste for loge og leir.

Alle Ordensenhetene vil bli tildelt 3 eksemplarer for bruk.

Fotograf: Jan Arne Flattun.


Stor Sire Morten Buan og Anna
Marie Knudsen

Deltakere fra venstre:  Stor Arkivar, Anna Marie Knudsen, Tore
Skår, Rolf Brox, Bjørn Arve Sømhovd, Per Arild Nesje og Espen
Rud.