Fra venstre: Storrepr.
Wenche Bjørkeng,
Veteran Marit Hansen,
OM Rigmor Almioni

Med nytt rituale ble den høytidelige seremonien verdig og sikkert ledet av Storrepr. Wenche Bjrøkeng.
Det hele ble avsluttet med vakker musikk.

Under taffelet ble jubilanten hyllet med mange gode ord og blomster av Storrepresentanten, OM og sin egen datter Anita.

Jubilanten avsluttet med å takke for en minnerik og koselig kveld.

Etterpå var det kaffe og kaker i salongen. Siden møtet også var det siste før jul, ble kvelden avsluttet tradisjonen tro med utdeling av julegaver til samtlige søstre.