Stor Sire Morten Buan sammen med
Eks OM og HP Pål Erik Bjerke

Det var en beveget patriark som mottok Hederstegnet. Pål Erik Bjerke har gjort en helt spesiell innsats for Ordenen og ble nå hedret av Storlogen.

I begrunnelsen for søknaden sa Stor Sire Morten Buan bl.a. at Eks OM og HP Pål Erik Bjerke har vært medlem av Odd Fellow Ordenen og loge nr. 68 Landego i over 34 år, og fra dag en har han utmerket seg som en aktiv, engasjert og kreativ logebror.

Gjennom sitt utrettelige arbeid for Ordenen innad som utad har Pål Erik Bjerke en stor del av æren for at distrikt 13 Salten i mange år har vært landets største Odd Fellow distrikt når det gjelder antall medlemmer. De avtrykk som han har satt i utviklingen av Odd Fellow Ordenen i vårt distrikt kan vanskelig viske ut. Han er en høyt respektert person og læremester for alle Odd Fellow brødre og Rebekka søstre langt utover vårt distrikt.

Under taffelet etter jubileums-leirslagningen takket Pål Erik Bjerke for den store ære og overraskelse det var å bli tildelt Storlogens Hederstegn.

Vi gratulerer hjerteligst med tildelingen.