Les oppfordringen.

Resultatet ble i Bergen hhv kr 8.000,- og kr 9.000,- Totalt kr 17.000,-

Samtidig ble det fra en av matriarkene i leir nr. 25 Hornelen i S&F som driver med Gammel Norsk Spelsau på øya Kinn utenfor Florø, gitt et skinn til utlodning og til samme formål.

Dette innbrakte også kr 8.000,- til inntekt for landssaken.

Så totalt fra matriarkene og patriarkene i distrikt nr. 3 er det nå kommet inn kr 25.000.-

Dette resultatet kan vi si oss meget godt fornøyd med, og vi ønsker å gi de øvrige leirene i Norge en liten utfordring til å gjøre det samme.