Det er visstnok første gang i Den Uavhængige Norske Storloges historie at både Storrepr og OM i en loge får tildelt Veteranjuvel  samtidig.

Vår DSS Leif Larsen måtte dessverre kaste inn håndkledet i tolvte time og gikk glipp av årets begivenhet for Odd Fellow logene i Tromsø. På de andre stolene under seremonien fungerte Storrepresentanter fra Distrikt 11 Nord.

Det ble en og meget høytidelig og verdig Veteranjuveltildeling. En minnerik opplevelse for oss nye Veteraner og for alle brødrene som  overvar denne spesielle seremonien. For oss «tvillingbrødre» som har fulgt hverandre siden opptaket ble dette en stor opplevelse. Vi kunne jo ha tildelt Veteranjuvelen til hverandre, det har og vert spesielt, men på langt nær så elegant i utførelsen som det ble ved denne anledningen.

Det var et hyggelig møte hvor det kom gjestende brødre fra alle logene i Distrikt 11 Nord.

Ved taffelet hold Stor Sire en flott og personlig tale til de nye veteranene og vektla det unike ved denne Veteranjuvel tildelingen. Han overrakte oss blomster og Den Uavhængige Norske Storloges stearinlys med emblem.

Søstrene fra Rebekkaloge nr. 11 Concordia og Rebekkaloge nr. 71 Moria stod for matlaging, pynting, pådekking og servering. Et utrolig lekkert og velsmakende måltid. Det er flott at vi i logene kan hjelpe hverandre på tvers av logene ved slike anledninger.


Bakre rekke fra venstre: Storrepr Hugo
Andersen, loge nr. 142 Ishavet - Storrepr
Bjørn G Berg-Nilssen. loge nr. 84 De Tre
Kjedeledd - Storrepr Rolf Weber, Leir 11 Nord
- Storrepr Arve Paulsen, loge nr. 110
Istindkjeden - Hermod Pettersen, loge nr. 19
Thule.

Ekstra pene servietter for anledningen brettet
av søster Monica i loge nr. 11 Concordia

Stor Sire og vår UM Pål Arild Lind-Johansen
som ble kastet ut i det å være OM på sitt
første vikariat. Noe han besto med glans.

Jentene i loge nr. 11 Concordia fikk velfortjent
ros av vår Eks OM Bjørn Svinsås for et flott
måltid. Helt bortest kvelden eminente
hovmester Kim Nordli loge nr. 96 Origo.