Det var to meget stilfulle seremonier gjennomført med presisjon og verdighet av DSS Bjørnar Andreassen og hans Storembedsmenn.

Embedsmennene gjorde disse 40 års Veteranjuveltildelinger til en høytidsstund for oss alle, spesielt ble OF Ordenens budskap til den nye Veteran foredratt med innlevelse på eksemplarisk vis fra de 4 stoler.

Bilder fra begivenhetene:


Bak fv: Storrepr. Gunnar Pedersen, Storrep.
Øyvind Bang, Storkapelan Dag Virik og
Storrep. Geir Eggum foran fv. DSS Bjørnar
Andreassen, 40 års Veteran Oddbjørn
Veddegjerde og fg. OM Roar 

Dss holdt en glimrende tale til
Odd bjørn Halvard Veddegjerde 

Oddbjørn Halvard Veddegjerde
takker for  en fin og verdig
seremoni og fortalte om sin
vandrig som Odd Fellow

Bak fv Storrep Øyvind  Bang,Stor Kapelan
Dag Virik, Storrep. Geir Eggum Storrep. Alf
Robert Johansen
foran fv DDSS Bjørnar Andreassen 40års
Veteran Ole Johan Romdahl og OM Hans
Tore Vang

DSS Bjørnar   Andreassen holdt
flott tale direkte dedikert  til Ole

Ole Johan Romdahl takker for en
fin og verdig seremoni  og takket
for gode ord.
Han fortalte om sitt logeliv  fra
dag1  det var en innholdsrik og
interessant tale.