Vinneren sammen med de to
medelevene som fikk en
pengepremie, Adam( med
hestehale) og Odin. Og på det
andre bildet er de alle flankert av
DSS Ove Kahrs Rasmussen og
DSS Grethe Evelyn Isdahl

Denne gang deltok både Laksevåg VGS og Fyllingsdalen VGS, og hele 6 kandidater var trukket ut som potensielle vinnere.

Og, som alle vet:
Premie for vinneren: 14 dagers opphold i USA og Canada med besøk i FN. Reise og opphold betalt av Odd Fellow Ordenen.

I tillegg til hovedpremien, hadde leirene i Bergen , hhv. OF leir nr. 3 Patria og Rebekka leir nr 5 Bjørgvin, gleden av å overrekke en "trøstepremie" på kr 500,- til de neste 5 kandidatene.

Kunngjøringen fant sted på:
Laksevåg videregående skole, i dag kl.12:30

Vinner ble
Anna Emken fra Laksevåg VGS

og, de som fikk  trøstepremie var:
Odin K. Grunn
Adam Kildedal

De tre siste som får en liten pengegave, og som det vil bli laget et eget arrangement for på  Fyllingsdalen VGS med presentasjon av vinner og hennes oppgave, er:

Kyrre Nordal
Lise Gundersen
Eline Lerdahl Hauge

Vinneren , Anna Emken, presenterte sin oppgave på en fantastisk måte, og vi som var tilstede var ganske så imponert.

Hennes vinkling var fra en litt annen synsvinkel enn det man egentlig skulle forvente seg. Hun stilte faktisk litt kritiske spørsmål til om FNs arbeid egentlig kan bygge på verdien av «den gylde leveregel» som hovedprinsipp i dag.

Den gylne regel, eller gjensidighetsprinsippet, er et sentralt punkt i de fleste verdensreligioner, i tillegg til en rekke humanitære organisasjoner. Regelen kan sammenfattes ved «gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg» (Human-Etisk Forbund, 2016). FN er en av organisasjonene som ser på dette som en viktig grunnregel i sitt arbeid for å gjøre verden til et bedre sted. Regelen har et flott budskap, og den er i utgangspunktet en god grunnmur for en slik organisasjon, men kan FNs arbeid egentlig bygge på verdien til den gylne regel som hovedprinsipp i dag? I denne teksten skal jeg se nærmere på saker som gjør det vanskelig for FN å bruke gjensidighetsprinsippet som retningslinje i sitt arbeid.

En verdig vinner og en flott ung pike.

Les hele oppgaven