Hun fortalte oss litt om det viktige arbeidet klovnene gjør når de arbeider med å spre moro og glede til store og små på sykehusene.

UM Inger Anne Fladmark kunne så overrekke en gavesjekk på kr. 10.000,- til Sykehusklovnene i Ålesund, fra sosialfondet i St. Veronika.

Line takket hjertelig for tilskuddet, og St. Veronika fikk et festlig takkekort med bilde av alle sykehusklovnene.


Line Møller Christensen forteller om
jobben som Sykehusklovn

Mange søstre på møtet

UM Inger Anne Fladmark overrekker
gavebrev på kr. 10.000,-

Sykehusklovnenes takkekort