Redningsselskapet Odd Fellow Ordenens Landssak 2016 – 2019.

Storlogen håper på et stort engasjement i alle loger i gjennomføringen av denne landssaken. Ett felles mål men der den enkelte enhet må finne sin metode og form for å kunne samle minst kr 1000,-  pr. medlem. Skal vi få Odd Fellow navnet på skøyta må Ordenen bidra med minst 60 % av kostnaden som utgjør vel kr 25 millioner. Vi har som mål å samle inn halvparten innen utgangen av 2017. Minner om muligheten for skattefradrag på beløp over kr.500.-. Nærmere informasjon om landssaken på oddfellow.no.

Bidrag til Odd Fellow Ordenen via enhetene– landssakskontonummer 1203 43 05313

Kontaktperson- landssaksansvarlig i logene.
Kontaktpersonen er prosjektansvarlig for landssaken i egen loge fra start til mål.
Prosjektansvarlig loge sitt ansvar
1. Motivere og inspirere slik at vi lykkes med landssaken
2. Følge opp at logene når målet om minst 1000 kr pr medlem.
    Minimum 500 kr innen 1.des 2017 og 500 kr innen 1.des 2018
3. Være bindeleddet mellom logen og Storlogen/Redningsselskapet
4. Sørge for at informasjon om arrangement mv. bekjentgjøres
    Bruke logenes hjemmesider, facebook , nettavisa osv.

Resultat så langt
Vi har i dag 800 000 kr på bok som skal gå til den nye redningsskøyta «Odd Fellow III». Den logen som hittil har samlet inn mest per person er rebekkaloge 123 Katarina med kr 583 og ligger best an til å vinne drømmedag med redningsskøyta og deltakelse på dåpen. Konkurransen avsluttes 1.mars 2019.

Loddsalg internt/eksternt
Utover interne loddsalg i logen, har man også anledning til å arrangere dette eksternt. Det finnes enkle vilkår for slike smålotteri. Interne loddsalg trenger ikke registreres, men eksterne skal registreres hos Lotteritilsynet både i forkant og etterkant av loddsalget. Ytterligere informasjon finnes på:   https://lottstift.no/nb/lotteri-og-bingo/ulike-typer-lotteri/

Foredrag  fra RS
Det har vært mange aktiviteter land og strand rundt. Redningsselskapet har holdt flere titalls presentasjoner hos logene, men noen må de dessverre si nei til. Det er større sjanse for å få foredragsholder i samme by som RS har distriktskontor, og dersom flere loger kan slå seg sammen. President i Redningsselskapet, Nicolai Jarlsby hadde mulighet til å komme til Kristiansand: http://www.oddfellow.no/article.php?articleID=87656&categoryID=100 

Kunst salg i Bodø
Elias Blix-logen i Bodø har fått med kunstner Are Andreassen til å lage bilder av redningsskøyta som de skal selge (se vedlegg). De tror dette vil gi et godt tilskudd til landssaken.
Link

Pins
Vi får laget en pins som dere kan selge både internt og eksternt. Pinsen skal selges for kr.100. Bilde og mer info kommer i nærmeste fremtid.

Felles presentasjon
Det er ønskelig at så mange som mulig holder foredrag selv i egne loger. Redningsselskapet har dessverre ikke mulighet til å besøke alle, og da kan denne presentasjonen være til hjelp: (Lenke til Odd Fellow sin nettside hvor presentasjonen 2017 ligger). Her ligger også filmer og brosjyre. Det er også mulig å bestille strandflagg, roll-up og banner her.
Her er det også en idébank, Link som man kan komme med idéer.

Media og sosiale medier
Det er flott om dere vil ta bilder av aktiviteter og legge på privat Facebook-konto, logen sin Facebook-side eller Instagram og merke med #oddfellow3. Og flott om dere melder fra til frode.pedersen@rs.no om dere har tips til saker som kan være av medie-interesse.

Åpen redningsskøyte
Dere er hjertelig velkomne ombord på nærmeste redningsskøyte for en prat og kaffe! Det er fint om besøket avklares med mannskapet på forhånd.

RS-aktiviteter
Aktivitetene til Redningsselskapet for sommeren 2017 er ikke klare. Det vil være mulig å bli med på aktiviteter som RS arrangerer. For eksempel om dere ønsker å selge pins under et lokalt arrangement hvor RS har Elias-kjøring.

Kontaktpersoner i RS – janna.aarvik@rs.no  
Nettside: redningsselskapet.no

Troms og Finnmark: arild.braathen@rs.no Nordland: rolf.erik.stenersen@rs.no
Trøndelag og Møre og Romsdal: bertil.holen@rs.no Hordaland og Sogn og Fjordane: endre.ytreland@rs.no Rogaland: heidi.reiersen@rs.no Agder: halvor.rismyhr@rs.no
Vestfold, Telemark og Østfold: Anders.Westrum.Okstad@rs.no Oslo, Akershus, Buskerud og Hedmark og Oppland: erik.knudsen@rs.no

Frem til da: Lykke til med innsamlingen videre!