Ved en høytidelig seremoni foretok
Storrepresentant Geir Bråten og str. Inger
Hasle overrekkelsen av årets UNP-pris i
distrikt nr. 21 til eleven Thelma Slaato

Ved en høytidelig seremoni foretok Storrepresentant Geir Bråten og str. Inger Hasle overrekkelsen av årets UNP-pris i distrikt nr. 21 Oslo og Omegn til eleven Thelma Slaatto.

På delt anneplass kom elevene Iane Andersen Østli og Åsta Sparr.

I år var det Edvard Munchs videregående skole som ble utvalgt til å delta i konkurransen om den gjeve pris på en ukes opphold i New York og Washinton med besøk i FN og en uke i Canada.

UNPs hovedintensjon er å belyse FNs rolle i den globale verden. Odd Fellow Ordenen vil gi norsk ungdom en bred bakgrunn for FNs verdensomspennende, fredsbevarende og kumanotære virksomhet. Hvert sommer samles ca 300 - 400 ungdommer for å lære mer om FN, og hvert år reiser 12 ungdommer fra 12 distrikter i Norge.

Utvelgelsen skjedde etter at elevene hadde skrevet en stil og senere laget et multimedia-opplegg over temaet "Den gyldne Leveregel i vår tid" som grunnlag for en presentasjon av temaet innenfor en tidsramme på 10 - 15 min.

Konkurransen skjedde i nært samarbeid med rektor Stein Dillevig og lærerne Herdis Wiig og Anne Mette Ofstad.


Irene Tobiassen sørget for det
kunstneriske innslaget under
prisutdelingen

Storrepresentant Geir Bråten og
str. Inger Hasle sto for den
høytidelige overrekkelsen

Diplomet som ble overrakt
prisvinneren

Storrepresentant Geir Bråten
sammen med lærer Herdis Wiig

Storrepresentant Geir Bråten og
str. Inger Hasle

​Herdis Wiig orienterer elevene

​Spente elever

2. premie vinnerne
Iane Andersen Østli og
Åsta Sparr

Prisvinneren Thelma Slaatto
mottar diplomet som et synlig
bevis på utmerkelsen

Rektor gratulerer

Prisvinnerne med lærere og
representanter fra Odd Fellow
Ordenen

​Praktiske detaljer må utveksles