En fornøyd prisvinner Tuva Jurgensen Presterud får sitt
diplom overrakt av DSS Knut A. Østbøll i Distrikt 25
Kongsvinger og Romerike

Ved en hyggelig seremoni på Øvrebyen Videregående Skole på Kongsvinger 15.2., med pressen tilstede, fikk elevene Tuva Jurgensen Presterud og Endre K. Volle sine premier for sine flotte multimediapresentasjoner til oppgaven «Den Gylne Leveregel i vår tid».

Besvarelsene hadde en tilnærmelse til oppgaven fra to helt forskjellige innfallsvinkler. Juryen bestod av 3 representanter fra skolen, storrepresentantene Svein Hanssen Loge nr. 122 Gyldenborg og Bjørnar Søberg Loge nr. 67 Castrum.

Vinneren av konkurransen ble Tuva Jurgensen Presterud. Hun er klar for tur til New York, Washington og Canada. Oppmøte på Gardermoen 7.7. for å møte resten av gruppen,  og avreise 8.7.. Hjemkomst 19.7. Tuva fyller 17 år til sommeren og bor i Kongsvinger. Hun er ei svært aktiv jente som ved siden av skolearbeidet finner tid til trening, jobbing både på et bakeri og på Forsvarets Veteransenter på Bæreia.

Den andre deltageren, Endre K. Volle, fikk overrakt kr. 1.000,- for sin innsats. Gaven kommer godt med fortalte han, fordi han nettopp hadde reparert sin fiolin for kr. 10.000,-.

Premiene ble overrakt av Distrikt Stor Sire Knut Østbøll med assistanse av Storrepresentantene Svein Hanssen og Bjørnar Søberg.

 Vi i Distrikt nr. 25 synes UNP-prosjektet er et svært bra opplegg for samarbeid mellom skole og Odd Fellow Ordenen. Skolen ga uttrykk for at dette passet bra inn. De har mange henvendelser hvert år fra forskjellige grupperinger, og skolen er litt forsiktige. UNP var derimot mer tilpasset det skolen kunne tillate. De deltar gjerne en annen gang også.


Prisvinneren Tuva Jurgensen Presterud
med representanter fra Odd Fellow
logene i Kongsvinger og Øvrebyen
Videregående Skole i bakgrunnen
 
2. pris gikk til Endre K. Volle.