Vi håper mange vil støtte opp om denne dugnaden, sier
undermestrene i henholdsvis loge Hermann Anker, Maud,
Kirsten Flagstad og Heidmork: Stig Harry Jakobsen, Gunn
Toril Fossum Pedersen, Randi Løviknes og Lars Erik
Hermansen.

De fire logene på Hamar, har oppnevnt en felles prosjektgruppe som består at de fire UM i hver loge. Sammen med logenes kontaktpersoner mot Storlogen, skal disse koordinere logene i innsamlingsperioden til oppfyllelse av målsettingene. De fire logene på Hamar: Maud, Kirsten Flagstad, Hermann Anker og Heidmork har som mål å samle inn 400.000 kroner. Halvparten av de innsamlede midler i hamarregionen skal hentes inn ved aktiviteter i samarbeid logene i mellom, og den andre halvparten ved aktiviteter i hver av logene. Medlemmene skal bidra gjennom ulike arrangementer, utlodninger, konserter og personlige bidrag.

Som første fellesaktivitet ble det arrangerer et Oppstartmøte (kick-off) søndag 23. april, i Odd Fellow Ordenshus Hamar, med kulturinnslag, kaffeservering og god informasjon om landssaken og hvordan vi skal nå våre mål. Her møtte bortimot 130 medlemmer med ledsagere og venner. Frem mot oppstartmøtet ble det arrangert et internt lotteri blant logens medlemmer, og i døra ble det solgt lodd «i stedet for» inngangspenger. Dette bidro med kr 67.000,- som utgjør det første innskudd av fellesbidrag i samarbeidet. Gevinstene var innsamlede sponsorgaver.

Samtidig ble det presentert et nytt elektronisk innsamlingsverktøy www.Spleis.no, som Sparebank1 Østlandet har tatt i bruk. De er vår lokale hovedsponsor og har allerede satt inn 10.000 kroner på «Spleis» kontoen, og gir i tillegg 100 kroner for hver bidragsyter i Spleis.no, begrenset oppad til kroner 50.000,-.  Alle som bidrar gjennom Spleis.no hjelper oss til få å utløst disse 50.000 kronene fra Sparebank1. Du går inn på www.Spleis.no , og søker «Odd Fellow Hamar». Der kan du gi det beløpet du ønsker. Dette er vår tids «loddsalg», sier Hermansen som oppfordrer alle til å gå inn på www.Spleis.no og i det minste spre den videre ved deling på Face book eller e-post.

Vi har god erfaring med at samarbeid gir god stemmingen blant medlemmene og styrker felleskap og samhold om ordenen på Hamar. Sist var det ved bygging av Ordenshus, nå gjentar vi grepet i forhold til Landssaken, sier Hermansen.