Redningsselskapet Odd Fellow Ordenens Landssak 2016 – 2019.
Ordenen er avhengig av engasjement i alle loger i gjennomføringen av denne landssaken. Mange loger er godt i gang, men skal vi komme i mål er vi avhengige av at alle følger lojalt opp om vårt mål.  Skal vi få Odd Fellow navnet på skøyta må Ordenen bidra med minst 60 % av kostnaden som utgjør vel kr 25 millioner. Vi har som mål å samle inn halvparten innen utgangen av 2017. 

Innsamlingen så langt
Vi er godt inne i innsamlingsperioden, og vet at mange enheter har hatt forskjellige arrangementer og andre innsamlingsaksjoner med inntekt til Landssak RS Odd Fellow III. 
I den forbindelse vet vi at enhetene nå totalt sitter på store pengebeløp. Redningsskøyta skal snart settes i produksjon, og for å vise RS at vi kan klare å nå vårt mål om NOK 25 mill, setter vi pris på om dere foretar en overføring i løpet av høsten. Det er ikke meningen at enhetene skal bli sittende på beløp gjennom hele innsamlingsperioden.

Skattefradrag.
Husk at alle beløp på kr. 500 eller mer gir mulighet for skattefradrag. Dette registreres direkte i regnskapsprogrammet av Skattmester. Frist for innsendelse av skattefradragsmidler er som tidligere meldt 1. desember. Detaljert brukerveiledning vil bli sendt Skattmestrene i separat mail.

PINS
Ifm landssaken er det utarbeidet PINS som kan selges og gi en ekstra inntekt. Disse har blitt kjempepopulære. Allerede er 18.500 solgt!! Med en fortjeneste på kr 93,- pr. stk. kan dette hjelpe logen til å yte utover sitt gitte mål om kr 1.000 pr. medlem. Pinsen kan bæres av hvem som helst, så lenge de måtte ønske. På logeantrekk kan den bæres i landssaksperioden.
Hvorfor ikke lage en internkonkurranse? – Hvem selger flest pins? Arbeidskolleger, familie og venner er glimrende mål for innsalg. 
Pins skal selges for kr 100,- og bestilles hos:  helle@oddfellow.no (kr. 7,- pr. stk. - minimum 50 stk.)

Vedlagt er en kjempefin oversikt over hvor mye den enkelte loge har innbetalt, hvor mye som gjenstår samt distriktsoversikt!! Excelarket har en «arbeidsbok» for brødre, og en for «søstre». 

Husk at det er konkurranse på gang – hvilken loge klarer å innbetale mest pr. medlem. Her vanker det flott premie ved innsamlingens slutt. Pr. 27. september er Rebekkaloge nr. 117 Grid i ledelse med hele kr. 1483,- i snitt pr medlem. 

Vedlagt er også en oversikt over hvilke loger som har bestilt hvor mange pins.

Bidrag til Odd Fellow Ordenen via enhetene– landssakskontonummer 1203 43 05313