Det er søstrene som står for flott håndarbeid, julekaker og kafè med salg av kaker og kaffe til gjestene.

I løpet av høsten har vi solgt ut  loddbøker som har trekning denne dagen med fine gevinster.

Det er str. Kari Langesæter som også i år har hatt hovedansvaret for gjennomføringen og hun har fått godhjelp av søstrene.

Inntektene i år ble 28.451,- som går i sin helhet til Logens utadvendte arbeid.

Takk til alle søstrene, uten deres innsats er ikkje dette mulig å gjennomføre.