Ialt var vi 38 Odd Fellows som betjente standen vi hadde sammen med Redningsselskapet.

Vi var på messen i alle 5 dager og etter noe nølende start, tok det helt av. Vi delte dagen i 3 vaktperioder, men flere var der hele dagen. Det ble solgt ca. 500 pins og det innsamlede beløp ble ca. kr. 51.000,-.

Fantastisk!

Samtidig spredte vi 300 brosjyrer med Landssakens informasjon og Logene Sinceritas og Loge Viken, delte ut flere hundre brosjyrer med informasjon om egen loge.

Vi kaller dette et Kinderegg som inneholder; sosialt samvær mellom logene, bidrag til Landssaken og ikke minst
promotering av Ordenen.

Vi hadde mange gode samtaler om Odd Fellow Ordenens formål

- Jeg er stolt og vil takke alle som deltok på messen og gjorde en utrolig flott innsats. Dette viser at samarbeidet mellom logene gir gode resultater og et godt sosialt samvær, sier aksjonens koordinator Knut Olav Gulbrandsen.

Bilder av noen av de søstre og brødre som deltok i aksjonen: