Børre Fevang, Overlege,
Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin,
Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet

Oslo Universitetssykehus – Rikshospitalet har et særlig ansvar for å følge opp pasienter med medfødt svikt i immunsystemet, og bidrag fra Odd Fellow stiftelsen i 2017 har gitt oss mulighet til å forstå mer av hva som skjer når immunsystemet svikter.

Immunsystemet overvåker alle kroppens organer og beskytter dem mot skade og sykdom både utenfra og innenfra. Det er et formidabelt forsvarsverk som skal skille venn fra fiende, og som er så kraftig at det må holdes under streng kontroll for ikke å volde mer skade enn nytte. Pasienter med medfødt immunsvikt kan mangle elementer både i forsvarsverket og i reguleringen av dette og være utsatt for en lang rekke sykdommer som infeksjoner, kreft, revmatisme og andre såkalt autoimmune sykdommer.

Det finnes mange forskjellige former for medfødt immunsvikt og de alvorligste formene er heldigvis sjeldne. De kan medføre mye lidelse for den enkelte pasient med behov for stor hjelp fra sykehus, fastlege og pårørende. Andre pasienter kan ha en mildere sykdom der de kan leve et tilnærmet normalt liv, men sykdommen er livslang og vi vet ikke alltid hvordan sykdommen vil utvikle seg.

Forskning på medfødt immunsvikt er derfor avgjørende for å kunne gi pasientene god behandling, og Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin på Rikshospitalet har drevet med dette gjennom mange år. Seksjonen ble etablert av Professor Stig S Frøland og ledes nå av Professor Pål Aukrust, og begge er anerkjente internasjonale forskere på dette feltet.


Nye genetiske metoder har gitt oss mulighet til å finne årsaken til sykdom hos mange pasienter som tidligere ikke har hatt noen sikker diagnose, ikke minst hos pasienter med medfødt immunsvikt. Vi gjør av og til genetiske funn som vi er usikre på betydningen av og Odd Fellow stiftelsen har gjennom sin tildeling gitt oss mulighet til å se nærmere på dette. Forskningsprosjektet ”FUNPID” er etablert som et samarbeid mellom flere sterke forskningsmiljøer på Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo, og vi har stor tro på at dette vil kunne bidra til både diagnostikk og behandling av disse pasientene.

Forskning på medfødt immunsvikt krever at vi har god tilgang på immunceller fra pasientene. Vi har vanligvis måttet ta gjentatte blodprøver fra pasientene for å få tak i disse immuncellene. Nye metoder gir oss nå muligheten til å dyrke frem uendelig mange immunceller gjennom å lage såkalte stamceller fra en liten vevsprøve fra huden hos pasientene. Dette er et betydelig fremskritt for forskningen, samtidig som det minker ubehaget for pasienten. Forskningsmidlene fra Odd Fellow stiftelsen har gått nettopp til utvikling av denne metoden på vårt laboratorium, og vi er stiftelsen svært takknemlig for dette.