Kreftsykepleier Ragnhild Stangeland og OM Od Egil
Tungesvik

I henhold til statuttene for loge nr. 140 Sverd i Fjell's sosialfond G.O. Abrahamsen's minnefond, står det i § 1: "Målretteet, søke og å bevilge midler til hjelp og støtte for barn og unge, som har klare behov som ikke dekkes av offentlige eller private instanser"

For 2018, ble det besluttet å tildle kr 20.000,- til Kreftomosorgen i Rogaland avd. barn og unge. Kreftomsorgen i Rogaland ble etablert, som en lokal organisasjon til hjelp og støtte for kreftrammede og pårørende i 2006. De har i dag kontorer i Stavanger, Haugesund og på Bryne.

Se: http://www.kreftomsorg.no Organiasjonene drives hpvedsakelig av innsamlede midler og erdermed målgruppen for Loge Sverd i Fjell's sine statutter for tildeling av midler Fra G. 0. Abrahamsen's minnefond.

Penger til dette fondet skaffes av logens brødre på sosialaftener o.l. i løpet av året.

Midlene ble overlevert til kreftsykepleier Ragnhilld Stangeland, som takket og holdt en god informasjon om organisasjonen til logends brødre. Hun roste Oddfellow Ordenen for initiativet til Siriuskaffeen på SUS, som etter 20 års drift har blitt en egen institusjon på sykehuset.

Med slike tiltak synligjør vår loge Odd Fellow's budord om vennskap, kjærlighet og sannhet.