Stor Sire Morten Buan ønsket velkommen de fremmøtte prismottakere og orienterte litt om Ordenen og hva den står for.

Deretter ble det en enkel servering hvor prismottakerne fikk anledning til å orientere litt om de prosjekter midlene skal benyttes til.

Følgende medisinsk vitenskapelige stipendiater mottok kr. 50.000,- hver:
Børre Fevang
Rune Jakobsen
Lise Román Moltzau
Thomas Möller
Christopher Sivert Nielsen
Lars Nilsson
Gunn Marit Traaen
Thor Ueland

Følgende MS stipendiater mottok kr. 100.000,- hver:
Anna Eriksson
Einar August Høgestøl

Elisabeth G. Celius mottok kr. 50.000,-

Stipendmottakerne:


Einar August Høgestøl

Anna Eriksson

Elisabeth C. Celius

Lars Nilsson

Thomas Möller

Rune Jakobsen

Børre Fevang

Fra venstre: Stor Sire Morten Buan, Einar August Høgestøl, Elisabeth C. Celius,
Rune Jakobsen, Anna Eriksson, Thomas Møller, Børre Fevang, Magnhild Eide
Macpherson, Lars Nilsson og Stor Sekretær Steinar Jansen