Søstrene Inger Johanne Holder og Inger Lise Aalberg med
sine blomsterhilsninger

Storrepresentant Karin Bellika Erle, Fungerende OM Anne
Sollie sammen med de to jubilantene.   

56 søstre og 3 gjester var samlet for å overvære den høytidelige seremonien inne i logesalen. Storrepresentant Karin Bellika Erle ledet seremonien på en utmerket måte.

Etter seremonien gikk søstrene til festsalen der gruppe1 hadde dekket et nydelig festbord til ære for jubilantene.

Fungerende UM Lillian Mardal ønsket gjester, Veteraner og søstre velkommen til bords.   

Deretter ga hun ordet til leder av gr.1 Klara Vesterdal som orienterte om kveldens meny. Hun fortalte at det ville bli servert lammesteik med fløtegratinerte poteter, saus og grønnsaker. Til dessert kaffe, is og kransekake. Bakt av jubilant Inger Lise.

Etter at drikke var servert utbragte Fungerende UM en skål for kveldens jubilanter. Sangen «Sang til veteraner» ble sunget. Kveldens jubilant Inger Johanne akkompagnerte på piano.

På vegne av Dagmarkoret gratulerte søster Bia jubilantene med 25 års Veteranjuvel. Hun påpekte at også koret snart var 25 år og at de var veldig glade for at Inger Johann hadde kommet inn som leder av Dagmarkoret. I anledning kvelden var koret forsterket med Solrunn Feragen Holien fra Loge Signy. Koret framførte så «Bruremars fra Romsdal» og «Vad er en vennskap.»

Hovedretten ble deretter servert. Den smakte fortreffelig. Fungerende OM Anne Sollie tok så ordet og ønsket jubilantene til lykke med veteranjuvelene. Hun påpekte at 25 års medlemskap i logen var  vel verdt å feire. Inger Johanne hadde vært medlem av Loge Vela de første 20 årene av sitt logeliv og de siste i Loge Dagmar. Inger Lise hadde vært medlem i loge Dagmar  i all de 25 årene. Fungerende OM roste jubilantene for innsatsen de begge hadde lagt ned i ulike verv og oppgaver gjennom 25 år, og for at de begge hadde vært flinke til å delta på logemøtene. Hun påpekte videre at som sanger og organist stiller Inger Johanne alltid opp på møtene. Inger Lise ble hyllet for sin innsats som gruppeleder i gruppe 5. Til slutt gratulerte hun begge jubilantene og overrakt tre rosa nelliker til hver av dem som en hilsen fra Loge Dagmar.

Neste taler ut var søster Lissi Mathisen. Hun startet med å gratulere begge jubilantene med 25 års veteranjuvel. Hun fortalte at hun hadde oppnevnt seg selv som «fadder» til Inger Johanne etter at hun kom flyttende til Steinkjer, og at hun var veldig glad for at Inger Johanne hadde valgt å bli med i Loge Dagmar. Hun overrakte en blomsterhilsen til henne. Deretter henvendte Lissi seg til Inger Lise og takket for at hun hadde fått overta en så fin, gammel  Eks.overmesterkrage, den hadde tidligere blitt båret av en OM som hadde vært  i familie med Inger Lise.

Fadder til Inger Lise, søster Anne Greta Holberg tok så ordet. Hun fortalte at hun og Inger Lise hadde vært venninner siden 1969 og at det hadde vært naturlig for henne å spørre om Inger Lise ville være med i Loge Dagmar. Noe hun heldigvis svarte ja til. Hun overrakte nydelige roser til sitt fadderbarn.

Søster Torunn Kjerkreit tok så ordet på vegne av gruppe 4, der Inger Johanne hadde vært med i 4 år. Torunn ga uttrykk for at alle i gruppa hadde vært veldig fornøyde med å få Inger Johanne som nytt medlem i gruppa. Hun roste Inger Johanne for at hun var sterk og håndterte bord og stoler slik at spisesalen alltid blir satt opp i en fei. Videre sa hun: «Og når vi begynner å se enden på borddekkingen spør du gjerne om du kan sette deg ved pianoet og øver litt til kvelden. Noe alle i gruppa setter stor pris på.» På vegne av gruppe 4 gratulerte Torunn med 25 års veteranjuvel og overrakt en blomsterbukett til Inger Johanne. Til slutt ble det utbragt en skål for jubilantene.

Så var det gruppe 5 sin tur til å hylle jubilantene. Søster Ann Karin Billstad tok ordet og ønsket begge jubilantene til lykke med 25. års veteranjuvel. Hun fortsatte med at det var naturlig for gruppe 5 å henvende seg mest til Inger Lise som er leder i gruppe 5. Ann Karin overlot så ordet til Ranveig Skaufel som satte i gang et talekor der alle gruppemedlemmene deltok. Det ble en kjempemorsom  hyllest til Inger Lise.

25 årsjubilant Inger Johanne Holder tok så ordet og takket for den flotte seremonien inne i logesalen. Hun rettet også en stor takk til Loge Dagmar som hadde tatt så godt imot henne og til Dagmarkoret for gode ord og nydelig sang.

Kveldens andre jubilant Inger Lise Aalberg takket også for en høytidelig og flott seremoni inne i logesalen. Hun rettet videre en stor takk til sin fadder som hadde invitert henne inn i logen. Noe som etterhvert har  ført til at hun har fått et veldig stort nettverk.

Inger Johanne tok igjen ordet og fortalte at som en takk fra de to jubilantene ville hun nå akkompagnere søstrene mens de sang «Øyentrøst», en sang skrevet av hennes bror Jarle Holien og komponert av Inger Johanne selv. Dagmarsangen ble deretter sunget.

Kaffe, is og nydelig tårnkake ble så servert.

Under kaffen tok Eks overmester Inger Rafelsen ordet og gratulerte de to jubilantene. Hun hadde også med en hilsen fra Loge Vela i Vadsø som Inger Johanne tidligere hadde vært medlem av.

Bordsettet ble avsluttet med at forsamlingen sang «Takk for maten».

Fungerende UM tok så ordet, Gr. 1 ble kalt inn og takket for flott servering og nydelig dekkede bord. Deretter takket hun søstrene for en hyggelig kveld og ønsket alle vel hjem.

Kveldens overraskelse ble en «gave» til søstrene fra kveldens jubilanter. Inger Johanne hadde fått med seg Hilde Nicolaysen på fløyte og sammen framførte de en liten «minikonsert» Folketone fra Nordmøre ble nydelig framført av de to på henholdsvis fløyte og piano.

Det ble en særdeles minnerik aften for de to 25 års veteranene, søstrene i logen, og de øvrige gjestene.