OM Ragnhild Eltun Solberg overrakte gaven etter
forestilling på fredag, sammen med CM Siv Lexberg

Målet er å gi ungdom mellom 15-21 år aktivitetstilbud innen friluftsliv og kultur.

Ungdommenes positivitet og entusiasme gjennom mange år har til de grader inspirert loge nr. 53 Gyda, at vi har besluttet å gi denne store gaven på kr 100 000 ettersom Odd Fellow Ordenen fyller 200 år.

Vi støtter fullt ut Ung i Valdres sin grunntanke om at hver eneste elev er en ressurs. De har mange andre aktiviteter enn musikal som også er betydningsfulle, derfor vil vi gi denne gaven sier OM Ragnhild Eltun Solberg som overrakte gaven etter forestilling på fredag, sammen med CM Siv Lexberg.