Fra venstre:
DSS Ivar Sollie, Walther Jarwson (omsorgskafeen),  Tone
Hestmo Nystad (Blå Kors),  Klara Oddny Ottesen (Oppdal
Frivilligsentral), Gun Troøien (Røde Kors)  og DSS Dorid
Solrun Berg

Under en tilstelning på Seniortreffet i Trondheim, torsdag 21. februar, ble utbyttet fra Førjulskonserten 2018, samt den såkalte Fellesgaven - der de 12 Odd Fellow og Rebekkalogene i byen bidrar med 3000 kroner hver - overrakt de glade mottagerne av DSS Dorid Solrun Berg og DSS Ivar Sollie.

Fra Førjulskonserten ble denne gang Oppdal Frivilligsentral, representert ved Klara Oddny Ottesen, og Omsorgskafeen i Trondheim ved Walther Jarwson, hver tilgodesett med 40 000 kroner. Fellesgaven ble tilsvarende fordelt med 18 000 kroner på hhv. Blå Kors ved Tone Hestmo Nystad, og Røde Kors ved Gun Troøien.

De nevnte representanter takket hjertlig for gavene, og orienterte etter tur tilhørerne litt om sine organisasjoner, og hva de mottatte beløp var tenkt brukt til.

Det er ikke hver dag hele 116 000 kroner blir fordelt til gode formål i Distrikt nr. 6.