Det ble omvisning på «basen» hvor de fikk en forklaring på hvordan en slik frivillig base ble drevet. Det pr. dato ca. 35 frivillige mannskaper, som dekket vakter på alle dager med lag på 4 personer pr. vakt.

Det ble orientert om landssaken til Odd Fellow Ordenen, spesielt inneværende aksjon som tar sikte på å finansiere en ny redningsskøyte av Ulstein-klassen som skal stasjoneres i Bodø, Odd Fellow III

Etter orientering og omvisning på land ble det omvisning og en tur på sjøen for Brr. Roar og Einar i en av båtene «Horn Stayer». Redningsselskapet hadde forbrett en leteaksjon som de fikk delta på, før turen gikk tilbake til basen hvor besøket ble avsluttet.  

Stor takk til redningsselskapet.


Fra ventstre Roar Hanson og
Einar Sunde

Dagens lag besto av: Befal. Geir
T Kopperud, Bestmann Rune
Fredriksen, Matros Andre
Simonsen og Matros Freddy
Mass

Båten