Se fotoalbum fra dåp og påfølgende lunsj.

Vår alles Wenche Myhre hadde sagt seg villig til å være Gudmor for denne store dåpsbegivenhet.

Med følgende ord fortok hun den høytidelige handling:
"Jeg døper deg RS 169 til Odd Fellow III.
Må hell og lykke
følge deg og ditt mannskqp
i din ansvarsfulle gjerning
langs den norske kyst."


foto EN

foto Arne Glomdal

En bedre dag enn Ordenens 200-års dag kunne ikke ha blitt valgt som dåpsdag for den nye redningsskøyta Odd Fellow III.


foto EN

foto EN

foto Arne Glomdal


Med et strålende vær ble gjester og skuelystne møtt med musikk fra Marinemusikken.

Presis kl. 12:00 startet seremonien med en fanfare fra Marinemusikken og Generalrekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind, ønsket alle de fremmøtte hjertelig velkommen.

Deretter introduserte hun Tine Thing Helseth som ga oss et vakkert åpningsnummer.

Før selve dåpsseremonien fikk vi taler fra Presidenten i Redningsselskapet Nicolai Jarlsby og Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, 

Generalsekretær i Redningsselskapet Rikke Lind fortalte kort om Odd Fellow Ordenen og samarbeidet de hadde hatt i forbindelse Landssaken før hun presenterte neste taler, Stor Sire Morten Buan.

Stor Sire avsluttet sin tale med å introdusere Gudmor Wenche Myhre.

Etter dåpsseremonien avduket mannskapet navnet på skøyta Odd Fellow III. Gudmor mottok blomster og Marinemusikken spilte ett vers av Norges nasjonalsang "Ja vi elsker".

Så var det Åpen skøyte.

Alle som ønsket det fikk komme ombord og betrakte en av Redningsselskapets fineste båter.

Avslutningsvis takket Generalsekretær Rikke Lind alle de medvirkende, publikum  og donator.

Til slutt ble innbudte gjester ønsket velkommen til en dåpslunsj i Odd Fellow Ordenens lokaler i Stortingsgaten 28.

Spesielt invitert var loge nr. 68 Landego som hadde vunnet konkurransen om den loge som samlet inn flest penger. I alt 4.418 pr. logemedlem !
(Se listen over de 20 beste loger)