Av Ivar Eidsaa


Frank Ellefsen og Torild Hundal fra Odd Fellow overrekker
gavesjekken på 200.000 kroner til Arvid Solheim, daglig
leder for Blå Kors Kristiansand

Pengene vi har fått i dag, skal vi bruke til å gjennomføre to
Kickoff-leire for ungdom, på Knaben, sa Solheim

- Vi ble tidlig i planleggingen enige om at vi ville gi en jubileumsgave, en gave som noen trenger, en gave som kan utgjøre det lille ekstra i vårt distrikt. I den forbindelse ble samtlige loger invitert til å komme med forslag til hvem gaven skulle gå til. Mange forslag kom, og vi stod etter hvert tilbake med tre verdige kandidater som logene deretter stemte over. Det var et overveldende flertall som stemte for at gaven skulle gå til Blå Kors Ung, forteller Frank Ellefsen, øverste leder for Odd Fellow Ordenen i Vest Agder.

Med stor glede
- Det er med stor glede at vi på vegne av Odd Fellow Ordenen i Vest Agder kan overrekke gaven på 200.000 kroner, sier Ellefsen i det han overrakte gavesjekken til Arvid Solheim, daglig leder for Blå Kors Kristiansand.
- Det er ikke farlig å være med på en jubileumsfest når man kan gå hjem med en sjekk som dette, sa Solheim, til varm latter fra rundt 200 feststemte Odd Fellows som hadde satt hverandre jubileumsstevne på Festningen i Kristiansand.

Det nytter
- Det er med stor takknemlighet at vi mottar denne gaven. Jeg skulle ønske dere hadde fått se gjengen som er med i Blå Kors Ung, og hva tilbudet betyr for dem, sa Solheim.
- Det er så mange unge som vi forebygger og vi vet at det nytter. For hver eneste en vi holder borte fra å ramle ut på gaten, sparer samfunnet halvannen million kroner i året, sa Solheim, til stor applaus fra salen.
- Så vet vi at to-tre barn i hver eneste skoleklasse i Norge går hjem til rus, hver eneste dag. Det er nok å hjelpe. Det at Odd Fellow har valgt å gi en gave til Blå Kors Ung, er rett og slett fantastisk moro.

To Kickoff-leirer
- Timingen er så god. Vi er nettopp blitt partner med ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse) ved Sørlandet Sykehus. Vi er gått sammen med dem, hvor vi skal arrangere leirene som heter Kickoff som legges til Knaben, fortalte Solheim.
- Vi er så heldige at stat, fylke og kommune dekker lønninger, husleie og strøm, så når vi får en så fantastisk gave som dette, går gaven uavkortet til aktivitet. Pengene vi i dag har fått, vil vi følgelig bruke til å gjennomføre to slike leire i løpet av året, sa Solheim, igjen til varm applaus fra de mange fremmøtte.
- Jeg er stolt over det arbeidet dere har lagt ned, jeg vet litt om arbeidet som ligger bak. Og spesielt gledelig er det jo at det er ikke første gangen at Odd Fellow har bidradd med flotte gaver til det arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver, sa Solheim.