Representanter fra loge nr. 72 Eterna, Overmester Georg
Andreas Svindland og Undermester Karl Asbjørn
Thomassen ble ved overrekkelsen av en sjekk på 
kr. 15.000,- møtt av klovnene ”Primus” og ”Tito”, to virkelig
livlige klovner. Sjekken ble mottatt med jubel fra de
frammøtte klovnene

Representanter fra loge nr. 72 Eterna, Overmester Georg Andreas Svindland og Undermester Karl Asbjørn Thomassen ble ved overrekkelsen av en sjekk på kr. 15.000,- møtt av klovnene ”Primus” og ”Tito”, to virkelig livlige klovner. Sjekken ble mottatt med jubel fra de frammøtte klovnene.

På landsbasis er Sykehusklovnene representert på 16 sykehus og har nå 50 klovner, som i all hovedsak består av profesjonelle skuespillere. Sykehusklovnenes arbeide er i hovedsak å skape glede hos barn som er innlagt på sykehus, de deltar også i ”behandlingen” ved for eksempel prøvetakninger og lignende.