Av Pål Berg-Hansen, nevrolog og forsker ved Oslo Universitetssykehus Ullevål og Universitetet i Oslo.

Bakgrunn
AutoActive er et spennende forskingsprosjekt som nylig mottok støtte fra Odd Fellows forskningsfond for MS og som er finansiert av Norges forskningsråd. Studien gjennomføres i 2018-2021 i samarbeid med forskere fra Toppidrettssenteret NTNU, Universitetet i Oslo, SINTEF, Oslo Universitetssykehus, MS-Senteret i Hakadal (MSSH) og Olympiatoppen. Målet er å utvikle verktøy og metoder for å automatisk kunne gjenkjenne bevegelsesmønstre hos toppidrettsutøvere og personer med MS. MS er en kronisk nevrologisk sykdom som oftest rammer personer i 20-30-årene og er en av de viktigste årsakene til tidlig uførhet.

Hva vil vi undersøke?
I vår del av studien vil vi gjøre grundige analyser av gangfunksjonen hos personer med MS ved bruk av bevegelsessensorer. I daglig praksis gjør vi nå en nevrologisk undersøkelse av blant annet kraft, balanse, koordinasjon og følsomhet i hud. I tillegg kan vi gjøre mer spesifikke tester av gangfunksjon slik som for eksempel en 6-minutters gangtest eller 25-fots gangtest. Dette er imidlertid grove verktøy som er lite egnet til å fange opp mindre nyanser i bevegelsesmønsteret. Hensikten med studien er å se om avanserte bevegelses-sensorer (såkalte «Inertial Measurement Units» eller IMU’er som består av aksellerometre og gyroskop) kan gi en mer presis evaluering av bevegelsesfunksjonen enn de tradisjonelle testene som baserer seg på stoppeklokke og visuell observasjon.

Hvem vil bli undersøkt?
MS-senteret i Hakadal er det eneste spesialiserte rehabiliteringssenteret for personer med MS i Norge, og har årlig ca. 450 personer inne til tverrfaglige rehabiliteringsopphold. Personer med MS som er inne til et slikt opphold og har fokus på bedring av gangfunksjon vil bli spurt om å delta. I tillegg vil vi undersøke pasienter på nevrologisk poliklinikk ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål. En gruppe friske kontrollpersoner vil gå igjennom de samme testene og bli sammenliknet med pasientgruppen.

Testpersonene vil utstyres med en IMU-sensor på hver fot og en på korsryggen som synkroniseres automatisk, og som måler personens bevegelsesmønster i de ulike testene (f.eks. 6-minutters gangtest). Samtidig vil vi gjøre filmopptak ved hjelp av et kamera som er festet på brystet og et som er montert på stativ og filmer fra siden. Studien er godkjent av Personvernombudet ved Oslo Universitetssykehus og MS-senteret i Hakadal. Det er selvsagt helt frivillig å delta.

Hvilken nytteverdi tror vi studien kan ha?
Gjennom studien vil det bli utviklet nye automatiserte metoder for å studere bevegelsesfunksjonen til personer med MS. Man bruker allerede denne teknologien for å forbedre teknikk hos f.eks. langrennsløpere slik at de skal gå raskere, og allerede nå ser vi at data vi får kan bidra til å skreddersy rehabiliteringen på individnivå. I samarbeid med toppidretten vil det også bli utviklet nye verktøy slik at man kan vise frem data og videopptak på et nettbrett- eller PC-skjerm. På denne måten skal man kunne gi hver enkelt direkte tilbakemelding på egne prestasjoner, og dermed kunne justere og bedre funksjon over tid. Vi håper og tror at dette kan bidra til en bedre hverdag for personer med MS, og til flere medaljer for våre toppidrettsutøvere!

Bilder av hvordan det kan presenteres på nettbrett:

Fra venstre: Stine Marit Moen, Overlege og forskningsleder ved MS-senteret Hakadal
Silje Ekroll Jahren, forsker ved SINTEF
Thomas Dahl Klyve, fysioterapeut ved MS-senteret Hakadal
Pål Berg-Hansen, Overlege og forsker ved Oslo Universitetssykehus