I dag kan vi feire Ordenens 201. årsdag og vi går inn i Ordenens 202 driftsår. En orden som under ulike tidsperioder både har vært framtidsrettet og endringsvillig.

Situasjonen i Norge pr. 1.januar 2020 er:

Odd Fellow loger 155
Rebekkaloger 131
Odd Fellow leire 28
Rebekkaleire 26

Antall medlemmer pr. 1. januar 2020 er:

Odd Fellow brødre:           11.301
Rebekkasøstre:                10.333

Med et bilde fra fjorårets store jubileumsfeiring rundt om i landet, feirer vi i dag årsdagen for vår Ordens stiftelse. Et Odd Fellow – hurra er betimelig:

HURRA-HURRA-HURRA   HURRA-HURRA-HURRA   HURRA.


Jubileumsspillet i Fredrikstad og over det ganske land 2020. 
Foto: Arne Glomdal © oddfellow.no