Distriktene må samordne arbeidet ved å velge en kontaktperson for distriktet som jobber mot skoler for å få plass til dette i undervisningen til høsten.

Vi henvender oss til elever fra 1. eller 2.klasse på en videregående skole. Alder må være 17-18 år. Eleven må ha gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Elevene skal skrive et essay og lage et multimediaopplegg for presentasjon av tema som er «FN’s bærekraftsmål om Klima og Miljø».

Vi søker kandidater som har en viss modenhet, at eleven kan absorbere kunnskap og bidra positivt til gruppens arbeid. Det er viktig at kandidaten kan bidra til et godt sosialt samvær med deltakere fra andre land.

Når finalistene er plukket ut, vil det bli en bedømmelse av oppgaveløsning og kandidatene. Den beste kandidaten utpekes.

Vinneren blir invitert til å delta på EYT 2021. Her vil også vinnerne fra EYT 2020 delta sommeren 2021 da turen i 2020 ble avlyst grunnet coronaviruset.

Forpliktelsen fra eleven er at de foresatte gir skriftlig samtykke til deltakelse på turen og at eleven etter turen kan presentere erfaringer og læring fra turen i et foredrag.

Elevene får dekket alt unntatt lommepenger og kostnader forbundet med ESTA – innreisetillatelse til USA, som kandidaten selv må besørge.

Vi håper selvsagt på stor respons fra distriktene framover og ønsker lykke til med arbeidet.