Situasjonen med Covid-19 i Malawi

I Malawi er det så langt registrert 101 tilfeller av covid-19 og fire dødsfall (Malawi Ministry of Health, 20. mai 2020). Helsesystemet i Malawi er imidlertid nokså dårlig utviklet, spesielt på landsbygda. Det kan derfor være store mørketall.  

SOS-barnebyer i Malawi var tidlig ute med tiltak for å forebygge smitte i barnebyene og de lokalsamfunnene hvor de opererer, i henhold til de rådene som ble gitt av myndighetene og Verdens Helseorganisasjon. Les mer om tiltakene her.

Selv om smittetallene foreløpige er lave, har pandemien store negative konsekvenser for menneskene i Malawi. Den største bekymringen for folk flest er det økonomiske tapet, siden de ikke får solgt like mange varer når de store markedene er stengt. Det er også vanskelig å holde barna innendørs i hus som hverken har plass eller muligheter for innelek.   

Skolene og barnehagene er fortsatt stengt i landet. I tillegg til at barna mister verdifull skolegang, er dette kritisk for alle de barna som er avhengige av det måltidet de får på skolen for ikke å sulte.   

I juni valgte Malawi ny president, noe som har skapt en viss optimisme blant folket. 

Les hele artikkelsen fra SOS-Barnebyer

Kozani er bekymret for konsekvensene av korona

Koronakrisen har gjort livet vanskeligere for mange barn som allerede står i en utfordrende livssituasjon. Kozani * (14) og familien er med i SOS-familieprogrammet i Ngabu

Les hvordan hun opplever livet i Malawi nå