Tekst og foto: Rita Hagelund Harildstad

Klikk for større bilde
Anne Mari Stadshaug og Ingrid Nordviken Kristiansen overrakte en kurv med luer, votter og skjerf til Claas Peter Kuperus nylig
Klikk for større bilde

Tirsdag  10. november mottok han en kurv med strikkeskjerf,  luer og votter som ble gitt i gave til Arbeideren.

Det er logesøstre i Loge nr. 108 Kirsten Flagstad som i disse dager lar strikkepinnene gå flittig for å glede og varme andre.

  • Loge Kirsten Flagstad hører til i Odd Fellow Ordenen her på Hamar, forteller Anne Mari Stadshaug og Ingrid Nordviken Kristiansen, som representerte logen ved overrekkelsen av gaven til Arbeideren.

De forteller at logesøstrene hver høst arrangerer Sosial Aften der de har loddtrekning og samler inn penger til en forening eller organisasjon i nærområdet.

  • Det er i vår ånd å se folk rundt oss og støtte lokale lag og foreninger. I år har vi ikke kunnet  arrangere Sosial Aften p.g.a. Koronaen. Derfor er søstrene i gang med dette strikkeprosjektet for å gi bort noe som varmer på flere måter. Kurven med strikketøy som ble levert nå er den første, men vi kommer til å komme med flere leveringer, sier Stadshaug og Nordviken Kristiansen.
  • Det gjør godt med litt engasjement fra  Hamar. Vi opplever at mange vet hvor Arbeideren er, men ikke hva vi gjør, sier Kuperus, som forteller at CRUX Arbeideren er et tilbud til aktive rusmiddelavhengige over 18 år i Hamar og Stange kommuner.
  • Mange av våre brukere har sammensatte lidelser, og kan slite med psykiske problemer i tillegg til rusproblemer, sier han.

Ved CRUX Arbeideren er det fem ansatte.

I tillegg har vi mange dyktige, engasjerte frivillige medarbeidere og sykepleier ansatt av Hamar kommune, sier Kuperus.

Tiltaket ble etablert i Villa Hasselbakken 25. oktober 2005, men flyttet i 2007 inn i bygården Arbeideren i Hamar sentrum.