Vi ville sette fokus på kvinnehelse, og da falt valget på Brystkreftforeningen i Trondheim.

Pengene var skaffet til veie gjennom gaver og frivillig innsats. Overrekkelsen på kr. 50 000 ble foretatt på hyggetreff i logelokalene i Hørløcks veg 66 lørdag den 16. oktober.

8 medlemmer fra Brystkreftforeningen og 30 fra Rebekkaloge nr. 4 Pax var samlet, og som takk for gaven, kvitterte Brystkreftforeningen med en flott blomsteroppsats med en liten figur som heter «Omsorg». Figuren symboliserer en forening som bryr seg om hverandre, støtter hverandre og som det skal være trygt og godt å være en del av. Vi er søstre!

De planlegger å bruke pengene på et lokalt formål, å skape noe av varig verdi, en vei som er lettere å gå for de som kommer etter. De lovet å gi oss tilbakemelding når de hadde bestemt seg.


Fra ve. OM Karin Amdahl og Leder i Brystkreftforeningen Monica Petersen