DSS Dorid Berg og DSS Ivar Sollie inne i bamse-ambulansen

Initiativet til denne gaven kommer fra Eks OM Roar Bakkebø i loge nr. 42 Humanitas som igjen hadde fått ideen fra Re-bekkaloger i Gjøvikområdet.

Bror Roar hadde også gjort et godt forarbeid, så både radio, TV og skrivende journaliser møtte opp for å dekke overrekkelsen som skjedde på basen til Norsk Luftambulanse på Rosten i Trondheim.

Gaven ble godt mottatt av Hanne Jørum og Mads Kristian Strand, som er seksjons-ledere i henholdsvis Fosen og Selbu/Tydal. - «Målet er at det skal finnes en Oddbjørn-bamse i alle ambulanser og ambulansehelikopter som frakter barn til St. Olavs , slik at særlig barn skal ha et annet fokus når de er i en trasig situasjon», sa DSS Ivar Sollie i forbindelse med overrekkelsen.

«Det er et tiltak som går hånd i hanske med vår Orden som en verdibærende Orden»

Ambulansepersonalet tror Bamse-gaven blir godt tatt imot av barn som ofte er i en stressende og utrygg situasjon på veg til sykehuset. Da kan det. være noe godt å ha noe mykt og varmt å holde i og kanskje kose med. Det skaper tillit og ro. Brannvesenet i noen år hatt sin Bjørnis-bamse og redningsfolk ser hvilken effekt Bjørnis har på barna, og har vi helt klart ønsket oss en bamse som ambulansene også kan dele ut til barn.

«Vi har ikke Bjørnis-bamsen, men nå får vi Oddbjørn-bamsen, som vi håper og tror kan gi samme effekt som Bjørnis gir til brannvesenet», sier Hanne Jørum og Hans Kristian Strand  som rettet en varm takk til Rebekka-søstre og Odd Fellows i distrikt 6.

Ambulansen var full av bamser, både foran og bak. Kanskje litt dårlig sikring i frontruta?

DSS Ivar Sollie, overrekker en av de mange Oddbjørn-eskene til Hanne Jørum,

Hanne Jørum og Hans Kristian Strand på bildet til høyre her — som rettet en varm takk til Rebekka-søstre og Odd Fellows i distrikt 6.