Smittevern og møtegjennomføring. 
Regjeringen, med støtte fra fagekspertene, har innskjerpet forskrifter og gitt nasjonale retningslinjer for å begrense ytterligere belastninger på helsevesenet i forbindelse med koronapandemien.
Smittesituasjonen er uoversiktlig, og helsemyndighetene er usikre på hvordan den nye mutasjonen, omikron, vil påvirke behov for innleggelser og behandling. Det som synes sikkert, er at den nye varianter er vesentlig mer smittsom.
Både innføring av «1-meteren», munnbind, antallsbegrensninger og skjenkestopp indikerer at Norge igjen må ta et krafttak for å redusere smittespredningen.
Som en følge av dette, anbefaler Storlogen alle enheter å utsette all møteaktivitet til over jule- og nyttårshelgen. Vårt ansvar er å beskytte våre medlemmer og at vi gjør det vi kan for å hindre at mulig smitte spres i våre lokaler.
Storlogen er innforstått med at dette er inngripende tiltak, men er av den oppfatning at vi kollektivt må stå sammen om å bekjempe en pandemi vi ennå ikke har sett slutten på.  For å sikre en god jul til alle, er det nå viktig å gjøre det vi kan for å hindre smittespredning. Det blir en viktig oppgave for alle å følge myndighetenes retningslinjer og anbefalinger.
Samtidig minner vi om at vi har et ansvar overfor våre søstre og brødre som trenger vår hjelp og støtte i en vanskelig tid. Ikke glem å holde kontakten.
Ta vare på hverandre.


Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Buan
Stor Sire