60 ivrige Embedsmenn møttes for et heldagskurs i regi av DSS Lise Pålvang. Med seg hadde hadde hun også Stor Marsjall Kirsten Aarvaag Storaker og Eks Stor Marsjall Lill Kraft Johnsen, som med sine brede erfaringer innom sine embeder og ritualnemd, besvarte de med stor glede spørsmål som ble stilt under kurset.

Dagen startet med en demonstrasjon av prøveprosjektet "lystenning" ifb. med logens åpning. Stor Marsjall Kirsten Aarvaag Storaker forklarte gjennomføring og betydning av endringene, som presenteres i kommende Storlogemøte. Videre fikk embedsmennene nyttig informasjon rundt innføring av Storembedsmenn og ærestegn.

Med stor entusiasme fremførte loge 65 Teresa Troskapsgraden, følgt av Det Gode Vennskaps Grad, som ble presentert av søstre fra loge 90 Hannah i samarbeid med søstre fra loge 133 Luna. Den Edle Kjærlighets Grad blir gjennomført av loge 102 Constantia. Loge 65 Teresa stilte videre med en gjennomgang av Den Høye Sannhetsgrad og hadde også med en dyktig musikkansvarlig gjennom hele kurset.

Mellom hver fremvisning kunne Embedsmenn stille sine spørsmål, og dermed fordype kunnskapen sin om gjennomføring av våre ritualer.
Spesielt overføring fra teoretisk kunnskap til en praktisk håndtering var et hjertesak i formidling.
Embedsmennene fikk god veiledning også om musikk og lyssetting.

Ved pause til lunsj var det også mulig å knytte dypere bånd på tvers av loger.
Felles arrangementer som dette er en flott anledning til å bli bedre kjent med hverandre og styrke det gode samarbeid mellom logene.